Kaspressknödel mit Kraut 450 G - Vorlauf 2 Tage VB