Sparerips Fix & Fertig Portion 450 G VB - Vorlauf 2 Tage